https://pvkexd.stripocdn.email/content/guids/CABINET_b83e6fe30997c6a11d301740293053bf/images/image004_Lq0.png

Ngày 16/2/2023, tại Viện Lúa ĐBSCL (CLRRI) thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới, TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “đánh giá giống lúa mới và Giải pháp Gromore cho vụ ĐX 2022-2023”. Hội thảo thu hút gần 500 nông dân, lãnh đạo các HTX, Hội nông dân, cơ quan nghiên cứu, sản xuất giống lúa, sở ban ngành các tỉnh tham gia. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp máy bay phun thuốc (drone), máy cấy, phân bón, thuốc BVTV… cũng tham gia trưng bày sản phẩm và giao lưu cùng khách tham dự.

https://pvkexd.stripocdn.email/content/guids/CABINET_b83e6fe30997c6a11d301740293053bf/images/image002_yhA.jpg

Tại hội thảo, bộ giống lúa mới do CLRRI nghiên cứu, lai tạo gồm….được đưa ra để các thành viên tham dự tham quan, đánh giá về mặt cảm quan, chất lượng cũng như đánh giá khả năng thích ứng trong điều kiện canh tác của ĐBSCL. Hội thảo nhận được sự quan tâm lớn từ các đơn vị do ĐBSCL là vựa lúa gạo trọng điểm của cả nước trong xuất khẩu và bảo đảm an ninh lương thực. Các giống lúa mang thích nghi rộng, phù hợp xuất khẩu, kháng sâu bệnh, chất lượng gạo ngon rất được đón nhận.
Đồng hành cùng chương trình, PVFCCo-PSW tham gia trưng bày bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo hội nông dân các đơn vị, các hợp tác xã, nông dân tiêu biểu, các hội viên sản xuất lúa giống, sở ban ngành nông nghiệp, tư vấn hướng dẫn sử dụng và tặng quà cho toàn thể các đơn vị tham gia hội thảo.

https://pvkexd.stripocdn.email/content/guids/CABINET_b83e6fe30997c6a11d301740293053bf/images/image003_dPb.png

16/02/2023
Liên hệ với chúng tôi