Tên giao dịch
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)
Mã giao dịch
DPM
Vốn điều lệ
3.914 Tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu
391.400.000 cổ phiếu
Giá trị tạo nên thương hiệu PVFCCo
Chất lượng quốc tế
Công nghệ hàng đầu
Hệ thống bền lâu
Môi trường thân thiện
Cho mùa bội thu
Mang đến cho bạn những chia sẻ cũng như kinh nghiệm thực tiễn về nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, sử dụng phân bón hiệu quả.
Sứ mệnh
Sản xuất, cung ứng nguồn phân bón và hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá cả hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.
Top 40
Thương hiệu giá trị nhất
Việt Nam
Giải thưởng
  • Top 3 quản trị công ty khu vực ASEAN.
  • Top 10 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
  • Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.
  • Huân chương lao động hạng nhất.
Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi