Tên giao dịch
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)
Mã chứng khoán
DPM
Vốn điều lệ
3.914 Tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu
391.400.000 cổ phiếu
Giá trị tạo nên thương hiệu PVFCCo
Chất lượng quốc tế
Công nghệ hàng đầu
Hệ thống bền lâu
Môi trường thân thiện
Cho mùa bội thu
Mang đến cho bạn những chia sẻ cũng như kinh nghiệm thực tiễn về nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, sử dụng phân bón hiệu quả.
Sứ mệnh
Luôn tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng nhằm gia tăng giá trị, lợi ích bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động.
Top 40
Thương hiệu giá trị nhất
Việt Nam
Giải thưởng
  • Top 3 quản trị công ty khu vực ASEAN.
  • Top 10 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
  • Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.
  • Huân chương lao động hạng nhất.
Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi