Close
Close

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Search

Tin tức / Báo chí và PVFCCo

 

Đảng bộ PVFCCo nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công

29/05/2020

126 lượt xem

Kinhte.vn

Trong những năm qua, trước bối cảnh nền kinh tế với những thuận lợi và thách thức đan xen, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cán bộ đảng viên và người lao động trong Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, Đảng ủy TCT đã thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của Tập đoàn nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ quan trọng là công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCT.

Nhằm cụ thể hóa những nội dung trên, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động,… để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh trên cơ sở nội lực sẵn có trong TCT, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư.

PVFCCo có 1 đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi, năng động, nhiệt huyết với công việc

Về công tác sản xuất, trong 5 năm 2015 – 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ ổn định, an toàn và hiệu quả; thực hiện các đợt bảo dưỡng, sửa chữa lớn đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí; liên tục thực hiện các biện pháp để cải tiến và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất đạt gần 4,3 triệu tấn, trong đó sản lượng sản phẩm chủ lực Đạm Phú Mỹ là 3.976.000 tấn, đạt 102% kế hoạch 5 năm.

Trong công tác kinh doanh và xây dựng thương hiệu, PVFCCo đã đưa ra các quyết định kịp thời trong điều hành SXKD. Công tác tổ chức hệ thống phân phối thường xuyên có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn. Các hoạt động tiếp thị, quảng bá được chú trọng về chất lượng và hiệu quả, việc thực hiện các khâu trước, trong và sau bán hàng được tổ chức khoa học, hợp lý. Các yếu tố này giúp Tổng Công ty tiếp tục duy trì thị phần của sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NH3, tăng dần thị phần của UFC85, CO2, NPK Phú Mỹ trên thị trường.

Cán bộ hướng dẫn bà con sử dụng phân bón Phú Mỹ hiệu quả, tư vấn chăm sóc cây trồng

TCT luôn chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp ra thị trường kết hợp xây dựng thương hiệu. Các sản phẩm của PVFCCo liên tục được đánh giá là hàng Việt Nam chất lượng cao và đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Đặc biệt điều này được khẳng định qua đánh giá khách quan của tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn với giá trị thương hiệu của Tổng Công ty đạt 30,9 triệu USD và nằm trong Top 40 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam.

Do vậy, tổng sản lượng kinh doanh phân bón hóa chất đạt 5,8 triệu tấn, vượt gần 4% so với tổng chỉ tiêu kế hoạch 5 năm; tổng doanh thu đạt 42.768 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch 5 năm; lợi nhuận trước thuế đạt 4.647 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch 5 năm; Nộp NSNN đạt 1.786 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch 5 năm.

Trong giai đoạn 2015-2020, PVFCCo đã triển khai các dự án mở rộng SXKD, đa dạng hóa sản phẩm, trong đó các dự án mở rộng như UFC85, CO2, đặc biệt là Tổ hợp dự án NPK/ NH3 revamp đến nay đã đi vào sản xuất sản phẩm tạo ra doanh thu cho TCT. Ngoài ra, PVFCCo đã triển khai đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Trong công tác tái cơ cấu TCT và các đơn vị thành viên, PVFCCo đã tiến hành tinh gọn, giảm bớt các bộ máy trung gian cấp phòng trong các ban chuyên môn, sáp nhập một số ban chuyên môn Khối văn phòng Công ty mẹ, giải thể các chi nhánh/VPĐD ở nước ngoài, tổ chức hoạt động lại chi nhánh trong nước phù hợp… Hiện nay, TCT đang thực hiện lộ trình thoái vốn của Nhà nước tại TCT xuống còn 51% và tiếp tục tái cơ cấu các công ty thành viên.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hàng năm PVFCCo đều ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí và quán triệt đến toàn bộ CBCNV để thực hiện. Kết quả sau 5 năm, TCT đã thực hiện tiết kiệm được số tiền 508 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là một điểm sáng trong Văn hóa PVFCCo. Với trách nhiệm sẻ chia, PVFCCo đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương trong cả nước triển khai các hoạt động an sinh xã hội, với những lĩnh vực như xây tặng nhà Đại đoàn kết, tài trợ giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa, Tết vì người nghèo… với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng của PVFCCo được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, gắn công tác lãnh đạo của đảng với công tác kiểm tra giám sát, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Đảng nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng số lớp bồi dưỡng cấp ủy đã tổ chức là 5 lớp; có 17 cán bộ được tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Tập đoàn triển khai tổ chức. Và trong 5 năm qua, PVFCCo có 194 lượt cán bộ được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động giới thiệu bổ nhiệm. Từ tháng 06/2015 đến nay, Ban Thường vụ đã ra quyết định kết nạp Đảng cho 88 quần chúng ưu tú. Tổng số Đảng viên tại PVFCCo đến nay là 574 đồng chí.

Trong thời gian qua, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên được Đảng ủy TCT triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Điển hình là các tổ chức Đảng, đoàn thể TCT đã nghiêm túc triển khai việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII; qua đó, có 10/10 tổ chức cơ sở đảng và 3/3 tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc đã ban hành chương trình hành động của tập thể; 100% cán bộ, đảng viên đã hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động/cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù PVFCCo phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy đã cùng tập thể HĐQT và Ban TGĐ TCT phối hợp chặt chẽ, kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV TCT hoàn thành tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Các chỉ tiêu SXKD chính cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch được giao.

Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ TCT được Đảng ủy Tập đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hàng năm, toàn Đảng bộ có 15% đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của PVFCCo bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với phương châm “Đổi mới để phát triển bền vững”. Trong giai đoạn 2020 – 2025, căn cứ vào dự báo tình hình khu vực, thế giới và trong nước cũng như những thuận lợi, khó khăn của TCT trong những năm tới, Đảng ủy đặt ra những chỉ tiêu nhiệm vụ về sản xuất và kinh doanh cụ thể như sau: Chỉ tiêu sản xuất phân bón: 5 triệu tấn Đạm Phú Mỹ và NPK, hóa chất: 321.000 tấn (UFC85 và NH3); Kinh doanh phân bón: 6.180.000 tấn, kinh doanh hóa chất: 569.000 tấn; Tổng doanh thu: 53.446 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 1.758 tỷ đồng, nộp NSNN: 880 tỷ đồng.

Đảng ủy PVFCCo cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng;… từ đó tiến tới hoàn thành mục tiêu chung là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo để thúc đẩy TCT phát triển bền vững, ổn định. Duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước. Từng bước mở rộng lĩnh vực SXKD hóa chất trên nền tảng hiện có”.

L.Trúc

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

lienhe@pvfcco.com.vn

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 PVFCCo.

Top