NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE
(2 Đánh giá)

 

 

  Cây lương thực:

   Bón lót: 100 - 400 kg/ha
   Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

   Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
   Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

   Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
   Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

   Bón lót: 50 - 400 kg/ha
   Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ

Sản phẩm tương tự
Đạm Phú Mỹ
Mã số: 00056
Đạm PM+Kebo
Mã số: 09362
Kali Phú Mỹ
Mã số: 00059
Liên hệ với chúng tôi