NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE
(2 Đánh giá)

Mã số:

00094

Loại phân:

Phân bón  NPK bổ sung vi lượng

Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Phương thức sử dụng:

Bón rễ (h,v)

Thời hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

 

  Cây lương thực:

   Bón lót: 100 - 400 kg/ha
   Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

   Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
   Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

   Bón lót: 50 - 400 kg/ha
   Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ

Sản phẩm tương tự
Đạm Phú Mỹ
Mã số: 00056
Đạm Phú Mỹ Kebo
Mã số: 09362
Kali Phú Mỹ
Mã số: 00059
Liên hệ với chúng tôi