Kali Phú Mỹ bột MOP
(0 Đánh giá)

 

  Cây lương thực:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 500 kg/ha/v

Sản phẩm tương tự
Liên hệ với chúng tôi