Đạm Phú Mỹ
(0 Đánh giá)
Mã số:

00056

Loại phân:

Phân urê

Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 46,3%
Biuret: 1%
Độ ẩm: 0,4%

Phương thức sử dụng:

Bón rễ (h,v)

Thời hạn sử dụng:36 tháng

 

  Cây lương thực:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

Sản phẩm tương tự
Liên hệ với chúng tôi