Mùa mưa đang đến, chắc hẳn bà con cũng bận rộn hơn cho việc chăm bón vườn cà phê của mình. Xin mách nhỏ bà con: cà phê kinh doanh đợt này sẽ cần dinh dưỡng đạm và lân cao để tạo cành, tán, phát đọt, ra hoa, nuôi trái non...

Đợt chăm bón đầu mùa mưa rất quan trọng vì làm cho cây khỏe, sung sức, ra hoa, đậu trái thuận lợi để được mùa bội thu!


✅ Bà con có thể sử dụng phân đơn Đạm Phú Mỹ cùng với DAP hoặc dòng phân tổng hợp NPK Phú Mỹ đầu mùa mưa như NPK Phú Mỹ 16-16-8+S+TE, NPK Phú Mỹ 17-17-8+S+TE, NPK Phú Mỹ 17-15-9+S+TE, NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE. Bà con xem hướng dẫn sử dụng được in rõ ràng trên bao bì nhé!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bà con nhé!

Phân bón Phú Mỹ - Cho mùa bội thu!

09/06/2021
Liên hệ với chúng tôi