Xin giới thiệu với bà con công thức mà Nhà máy vừa cho ra lò: NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE.

Đây là công thức có lượng đạm tan nhanh cao gấp đôi lân và kali, là công thức đặc biệt mà các chuyên gia của Phú Mỹ đưa ra nhằm cùng bà con chăm sóc cây trồng trong điều kiện thời tiết khô nắng, ít mưa của năm nay.
Phân bón Phú Mỹ chia sẻ hướng dẫn bón công thức mới này như sau:


✅ Cây lương thực:
- Bón lót: 100 - 400 kg/ha
- Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ
✅ Cây công nghiệp:
- Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
- Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ
✅ Cây ăn quả (trái):
- Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
- Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ
✅ Cây rau, màu:
- Bón lót: 50 - 400 kg/ha
- Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ

???? Hãy để Phân bón Phú Mỹ góp một tay tạo nên mùa màng ấm no cùng bà con nhé!

09/06/2021
Liên hệ với chúng tôi