Đạm PM⁺ KeBo là sản phẩm phân đạm urê có hàm lượng đạm cao (46% N-Nitơ) và bổ sung thêm hai chất vi lượng (TE) quan trọng là Kẽm(Zn) và Bo(???? với tổng hàm lượng lên tới 1.000ppm.​

Với hàm lượng Kẽm và Bo rất cao, Đạm PM⁺ KeBo giúp cây trồng: ​
- Tăng khả năng ra hoa, đậu trái;​
- Chống rụng hoa, rụng trái hiệu quả;​
- Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; phù hợp cho canh tác theo tiêu chuẩn VietG.A.P/GlobalG.A.P; ​
- Khắc phục tình trạng thiếu Kẽm và Bo khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; ​
- Tiện lợi khi phối trộn với các loại phân bón khác.​

 


Việc bổ sung Kẽm và Bo cho các loại cây trồng là hết sức cần thiết. Vì vậy, Đạm PM⁺ KeBo hứa hẹn sẽ mang lại cho bà con nông dân những vụ mùa bội thu. ​

05/05/2021
Liên hệ với chúng tôi