Close
Close

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Search

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

02/03/2012

245 lượt xem

 

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)

2. Mã chứng khoán giao dịch: DPM

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.256.680 cổ phiếu (tỷ lệ 0,85% VĐL)

4. Mục đích giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

5. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Bùi Quang Hưng

6. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

7. Quan hệ của người có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người liên quan đang nắm giữ: 4.000 cổ phiếu (tương đương 0,00105% VĐL)

9. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

     –  Số lượng đăng ký mua: 1.000.000 cổ phần

     –  Số lượng đăng ký bán: 1.000.000 cổ phần

10.Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.256.680 cổ phần

11.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/3/2012 đến ngày 02/5/2012

12.Phương thức giao dịch: khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận.

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

lienhe@pvfcco.com.vn

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 PVFCCo.

Top