Close
Close

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Search

Công bố thông tin: Thông báo về việc tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – Đã được HĐQT thông qua

28/03/2024

501 lượt xem

Thông báo về việc tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Tiếp theo nội dung dự thảo chương trình và tài liệu họp đã thông báo với Quý Cổ đông ngày 08/03/2024, căn cứ Nghị quyết số 24-84/NQ-PBHC ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, tài liệu và một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tổng công ty xin thông báo toàn văn tài liệu họp đã được Hội đồng quản trị thông qua như đính kèm.

-Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;

-Phiếu biểu quyết Thành viên HĐQT.

-Phiếu bầu cử HĐQT 2024

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

lienhe@pvfcco.com.vn

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 PVFCCo.

Top