Cafef.vn| 20-04-2020

Nhờ giá khí đầu vào giảm và sản lượng hàng bán Ure ĐPM tăng mạnh nên DPM báo lãi tăng cao ngay trong quý 1/2020.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã CK: DPM) đã công bố BCTC quý 1/2020.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.697 tỷ đồng tăng 7,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán chỉ tăng thêm 4% nên lợi nhuận gộp đạt 338,8 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ DPM có 31 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ trong đó có 27,6 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay, chi phí tài chính tăng nhẹ, chi phí QLDN giảm 16% nên dù chi phí bán hàng tăng thêm 39% nhưng DPM vẫn báo lãi ròng công ty mẹ đạt 104,8 tỷ đồng tăng cao gấp 2 lần so với quý 1/2019.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân làm tăng lợi nhuận trong kỳ là do giá khí là nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ nên giá khí quý 1/2020 giảm đã làm cho giá thành sản phẩm giảm, ngoài ra sản lượng hàng bán Ure ĐPM tăng so với cùng kỳ là 40%.

Sang năm 2020 diễn ra trong bối cảnh các yếu tố về thị trường phân bón, giá khí tiếp tục có những khó khăn như đã diễn ra trong năm 2019. Đặc biệt, về nguồn cung khí thiên nhiên đã chuyển sang thời kỳ khó khăn, các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Tuy nhiên, với nỗ lực hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm, Tổng Công ty kỳ vọng cụm dự án mới NH3 –NPK sẽ vận hành thương mại ổn định và đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới.

Theo đó năm 2020 DPM ước đạt 9.237 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 33% so với con số 6.945 tỷ đồng đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 512 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 433 tỷ đồng, tăng 17% kết quả đạt được năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 DPM đã hoàn thành được 18,4% mục tiêu về doanh thu và 24,5% mục tiêu về lợi nhuận

Tú Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

21/04/2020
Liên hệ với chúng tôi