Kali Phú Mỹ
(0 Đánh giá)
  Mã số:                                        

  00059      

  Loại phân:

  Phân Kali Clorua

  Hàm lượng dinh dưỡng:

  Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
  Độ ẩm: 0,5%

  Phương thức sử dụng:

  Bón rễ (b,m)

  Thời hạn sử dụng:

  36 tháng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 500 kg/ha/v

Sản phẩm tương tự
Liên hệ với chúng tôi