Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
Đạm Phú Mỹ
Mã số: 00056

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 46,3%
Biuret: 1%
Độ ẩm: 0,4%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

Đạm PM+Kebo
Mã số: 09362

Thành phần: 

Đạm Tổng số (Nts):46%;

Bo (B): 500 ppm;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Biuret: 1,2%;
Độ ẩm: 1%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

Kali Phú Mỹ bột MOP
Mã số: 00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 

Kali Phú Mỹ
Mã số: 00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 

Kali Phú Mỹ Miểng MOP
Mã số: 00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 

NPK Phú mỹ + BiOwish 16-16-8+13S+TE
Mã số:

Thành phần:
Đạm tổng số (Nts): 16%;Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%;
Vi sinh vật có ích (Bacillus spp): 1,0x106 CFU/g
Lưu huỳnh (S): 13%;                
Te (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm);                                        
Độ ẩm: 5%
pHH20  : 5

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu                        
 

NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE
Mã số: 00061

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 13%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 17-15-9+10S+TE
Mã số: 05372

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%
Lưu huỳnh (S): 10%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE
Mã số: 05373

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%
Lưu huỳnh (S): 13%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-7-16
Mã số: 05412

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE
Mã số: 00094

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE
Mã số: 00098

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi