Hoá chất PVFCCo, Vững vàng tiên phong
Không chỉ có phân bón, PVFCCo đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, hóa phẩm chuyên dụng cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn và các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam.Góp phần tạo nên vị thế tiên phong của PVFCCo ngày nay.
Công nghệ tiên phong
Không chỉ có phân bón, PVFCCo đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, hóa phẩm chuyên dụng cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn và các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam.Góp phần tạo nên vị thế tiên phong của PVFCCo ngày nay.
An toàn và bền vững
Không chỉ có phân bón, PVFCCo đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, hóa phẩm chuyên dụng cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn và các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam.Góp phần tạo nên vị thế tiên phong của PVFCCo ngày nay.
03
Nhà xưởng sản xuất
16
Năm kinh nghiệm
16
Đối tác
150,0000
Tấn/ năm
Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi