Contact us
Visit us
Phu My Fertilizer Plant
 • Phu My 1 Industrial park, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau province, Vietnam
 •  (+84) 2543 921 470
  (+84) 2543 921 468
 •  (+84) 2543 921 477
 • www.dpm.vn
 • Cổ phần TCT
PVFCCo Petrochemicals Branch
 • Lầu 6, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
 • 02839 118 126
 • 02839 118 127
PVFCCo North
 •  4th Floor, VPI Tower, 167 Trung Kinh Str., Cau Giay District, Ha No
 •  (+84) 4 3537 8256
 •  _+84) 4 3537 8255
 • http://pmb.vn
 • PVFCCo North
PVFCCo Central
 •  Lot A2, Nhon Binh industrial complex, Nhon Binh ward, Quy Nhon city, Binh Dinh province
 •  (+84) 56 3848 488
 •  (+84) 56 3848 588
 • www.pce.vn
 • PVFCCo Central
PVFCCo SouthWest
 •  151/18 Tran Hoang Na Str., Hung Loi ward, Ninh Kieu district, Can Tho city
 •  (+84) 292 3765 079
  (+84) 92 3765 080
 •  (+84) 292 3765 078
 • www.psw.vn
 • PVFCCo SW
PVFCCo SouthEast
 •  Floor, 27 Dinh Bo Linh Str., Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 •  (+84) 8 3511 1999
 •  (+84) 8 3511 1666
 • www.pse.vn
 • PVFCCo SE
Project Management Board
 •  Phu My Industrial Zone 1, Phu My Town., Ba Ria - Vung Tau Province
Contact us