Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán DPM), thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập ngày 28/03/2003 với nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và tổ chức kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất dầu khí.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, PVFCCo đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào. Tổng tài sản tăng hơn 2 lần, từ 6,5 ngàn tỷ đồng (2004) lên 13,9 ngàn tỷ đồng (2021), vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần, từ 2,9 ngàn tỷ đồng (2004) lên 10,5 ngàn tỷ đồng (2021), dù Tổng công ty liên tục chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt ở mức cao. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 2004 – 2021 đạt gần 25,7 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 6 ngàn tỷ đồng. PVFCCo đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, thương hiệu bao phủ toàn bộ thị trường và được nông dân ta hết sức tin dùng. Bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ (Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ ...) đang từng bước hoàn thiện, không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn ghi dấu ấn trên bản đồ kinh doanh quốc tế. Các sản phẩm hoá chất có sự tăng trưởng mạnh mẽ, giúp Tổng công ty có sự phát triển cân đối cả hai lĩnh vực phân bón và hóa chất.

Để duy trì thành quả đã đạt được trong gần hai thập kỷ qua, cũng như đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn, Tổng công ty đã và đang chủ động chuẩn bị cho giai đoạn mới, với tâm thế mới, tầm nhìn, chiến lược phát triển giai đoạn mới, các giá trị cốt lõi mới, cùng nỗ lực tái tạo văn hóa PVFCCo. Theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng công ty sẽ phát triển thành doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và hóa chất, tạo nên chuỗi giá trị phát triển bền vững, thực hiện sứ mệnh tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng nhằm gia tăng giá trị, lợi ích bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động. Tổng công ty cũng sẽ thực hiện tái tạo Văn hóa PVFCCo cho phù hợp với các giá trị cốt lõi mới là Tiên phong, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả, Sẻ chia. Tổng công ty đặt mục tiêu tổng quát từ nay đến năm 2035 là giữ vững vị thế là nhà sản xuất phân bón số 1 Việt Nam và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản và hóa chất hóa dầu với mục tiêu định vị PVFCCo là một nhà sản xuất hóa chất, năng lượng xanh tiên phong tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn cùng giải pháp, lộ trình thực hiện công tác đầu tư, quản trị, cơ cấu tổ chức, sản xuất kinh doanh, nhân sự, khoa học công nghệ, chuyển đổi số ....để từng bước hiện thực hóa Chiến lược, mục tiêu này.

Với định hướng, mục tiêu như trên cùng khát vọng, niềm tin, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV, PVFCCo tin tưởng sẽ thực sự phát triển bền vững, đáp ứng sự tin tưởng của các nhà đầu tư, khách hàng, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.

17/06/2022
Liên hệ với chúng tôi