Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021), loạt phim ký sự "Hành trình Người đi tìm lửa" do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Hành Nam phối hợp Trung tâm phim tài liệu – Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

TẬP 4: ĐỊNH DANH TRÊN BẢN ĐỒ DẦU KHÍ THẾ GIỚI

TẬP 1: DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC

TẬP 2: TỪ NHỮNG KHOAN TRƯỜNG ĐẦU TIÊN

TẬP 3: NGỌN ĐUỐC ĐẦU TIÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG

04/11/2021
Liên hệ với chúng tôi