Close
Close

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Search

Tin tức / Báo chí và PVFCCo

 

“Nói đi đôi với làm” ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

04/11/2021

137 lượt xem

petrotimes.vn| Ngày 03/11/2021

(PetroTimes) – Việc học và làm theo phong cách “Nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ giúp Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, còn có tác động to lớn đến công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo SXKD tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một “gia tài” to lớn, đó chính là hệ thống tư tưởng, là tấm gương đạo đức và phong cách của Người. Tại Đảng bộ cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo), đây là kim chỉ nam, có ảnh hưởng to lớn không chỉ đến công tác xây dựng Đảng, còn cả trong thực tiễn sản xuất tại Nhà máy.

1. Nói về phong cách của Người là một lĩnh vực rất rộng lớn, bao gồm: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị…

Trong đó, Người luôn đề cao phong cách “nói đi đôi với làm”, đây là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.

“Nói đi đôi với làm” ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Toàn cảnh Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy PVFCCo về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 05/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Nhà máy đã kịp thời triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo, đồng thời phát động phong trào “Học và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sau nhiều năm thực hiện cho thấy, việc học và làm theo phong cách “Nói đi đôi với làm” của Bác không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, của từng đảng viên.

Học tập và làm theo phong cách “Nói đi đối với làm” của Hồ Chí Minh tại Đảng bộ cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ không máy móc rập khuôn, tùy vào lĩnh vực cụ thể mà Đảng bộ đã vận dụng một cách sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công việc và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống. “Nói đi đôi với làm” được thể hiện sinh động, phản ánh rõ trong từng hành động của mỗi người đảng viên, CBCNV.

Trước tiên, để thực hành “Nói đi đôi với làm”, Đảng bộ cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ quán triệt tinh thần nói phải đúng chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật, qui định của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tập đoàn/Tổng Công ty/Nhà máy Đạm Phú Mỹ; không được xuyên tạc, nói sai. Cán bộ, đảng viên, người lao động phải nắm vững các quy định, quy trình, nội quy, quy chế được cụ thể hóa trong từng giai đoạn, từng công việc cụ thể của các đơn vị để thực hiện cho đúng; Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, dù trải qua những tình huống phức tạp, những khó khăn vẫn luôn đồng hành với Nhà máy, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo vệ tài sản, máy móc thiết bị của Nhà máy, bảo vệ an toàn, an ninh cho Nhà máy và đảm bảo công tác vận hành nhà máy luôn an toàn, hiệu quả.

“Nói đi đôi với làm” ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn đồng hành với Nhà máy phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Thứ hai, là không được “nói một đằng làm một nẻo”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời nói cần đi đôi với việc làm, nói được làm được, sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Nhà máy xây dựng Nghị quyết/Chương trình công tác hàng năm và quán triệt đến từng Chi bộ, đồng thời đưa ra phương án báo cáo lộ trình công việc, nhằm nắm bắt được tiến độ và hiệu quả công việc.

Người cũng từng dạy, không được hứa mà không làm. Lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn. Những năm qua, Đảng ủy Nhà máy đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng Đảng lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt hoạt động của Nhà máy, do vậy Đảng ủy luôn đồng hành cùng Nhà máy trong mọi hoàn cảnh, vướng mắc đâu giải quyết đó, khó đâu gỡ đó để cùng Nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Tiếp đó, người đứng đầu cấp ủy đòi hỏi phải là tấm gương về sự tiên phong, đi đầu, mẫu mực để quần chúng noi theo. Tức là từ việc nhỏ đến lớn, từ việc riêng đến việc chung, từ trong cuộc sống đến công việc thường ngày luôn luôn phải nỗ lực thực hiện tốt phương châm với 5 chữ “Nói đi đôi với làm”.

2. Ở Nhà máy có một thuận lợi đó là đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời cũng là Giám đốc Nhà máy đã luôn chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của Đảng ủy và cơ quan cấp trên, không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sáng tạo trong công việc, trung thực trong công tác, tạo mối đoàn kết thống nhất một lòng, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao là vận hành – bảo dưỡng Nhà máy ổn định, an toàn và đạt hiệu quả cao; luôn đảm bảo quyền lợi người lao động, thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Trong Đảng ủy Nhà máy, định kỳ hàng quý, 6 tháng, Thường trực Đảng ủy Nhà máy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc liên quan đến đơn, thư tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy; kịp thời chỉ đạo xem xét, xử lý, giải quyết, không để tình trạng phức tạp kéo dài. Đồng thời trong công tác tổng kết hàng năm, Đảng ủy tố chức họp và lắng nghe ý kiến của các cán bộ, đảng viên để rút kinh nghiệm.

“Nói đi đôi với làm” ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Đảng ủy Nhà máy luôn tạo môi trường làm việc cho cán bộ, đảng viên, người lao động một cách tốt nhất, nhằm khuyến khích người lao động hăng say và thực hiện đúng qui trình 5S.

Xác định, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, vì vậy, Đảng ủy Nhà máy luôn tạo môi trường làm việc cho cán bộ, đảng viên, người lao động một cách tốt nhất, nhằm khuyến khích người lao động hăng say và thực hiện đúng qui trình 5S.

Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Nhà máy luôn đưa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, nhằm tái tạo văn hóa Petrovietnam và gắn với việc triển khai thực hiện Văn hóa PVFCCo, với hệ giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp – Hiệu quả, Năng động – Sáng tạo, Khát vọng – Vươn xa, Trách nhiệm – Sẻ chia”, đồng thời đẩy mạnh chương trình kiến tạo 7 thói quen hiệu quả, qua đó giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ.

Có thể nói, chính nhờ vận dụng sáng tạo và quyết liệt phong cách “Nói đi đôi với làm” trong hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp Đảng bộ cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn là một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh của PVFCCo nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung; đồng thời luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hơn 15 năm qua, Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành an toàn, ổn định và có những đóng góp đặc biệt quan trọng cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực nước nhà.

Đảng ủy Nhà máy Đạm Phú Mỹ

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

lienhe@pvfcco.com.vn

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 PVFCCo.

Top