Thông tin giả mạo: Hiện nay trên mạng xã hội đang có thông tin về việc Nhà máy Đạm Phú Mỹ gặp sự cố và đang ngừng sản xuất. PVFCCo xin khẳng định đây là thông tin SAI SỰ THẬT. Nhà máy Đạm Phú Mỹ vẫn đang hoạt động an toàn, vận hành tối đa công suất.

Chúng tôi khuyến nghị về việc đưa thông tin sai trái, giả mạo làm ảnh hưởng đến PVFCCo và các Nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

19/11/2021
Liên hệ với chúng tôi