Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, (Mã chứng khoán DPM), công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2/2021 trước soát xét. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây:

1. Công văn về việc báo cáo tài chính Quý 2/2021 trước soát xét: Vui lòng tải tại đây

2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021 trước soát xét: Vui lòng tải tại đây

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 trước soát xét: Vui lòng tải tại đây

28/07/2021
Liên hệ với chúng tôi