Nhân sự kiện Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm NPK năm 2021 vào ngày 26/11/2021 vừa qua, thay mặt Ban lãnh đạo TCT, đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng quản trị đã gửi Thư chúc mừng, biểu dương đền Tập thể lãnh đạo, Cán bộ, Đảng viên và Công nhân viên Nhà máy. Xin đăng tải toàn văn bức thư. 

 

01/12/2021
Liên hệ với chúng tôi