Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) thông báo về việc tiến hành chào bán sản phẩm bùn dinh dưỡng từ nước rửa bụi của hệ thống EHU - Xưởng NPK (Bùn dinh dưỡng) hình thành trong quá trình sản xuất phân bón NPK của xưởng NPK - Nhà máy NPK Phú Mỹ. 

Chi tiết:

Thông báo chào bán bùn dinh dưỡng từ nước rửa bụi của hệ thống EHU - Xưởng NPK - Xem tại file đính kèm

Phiếu an toàn Hóa chất sản phẩm bùn dinh dưỡng - Xem tại file đính kèm

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản phẩm bùn dinh dưỡng - Xem tại file đính kèm

Các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Mr Bùi Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban kinh doanh

Điện thoại: 0903.110.566; email: bhnam@pvfcco.com.vn

09/04/2021
Liên hệ với chúng tôi