Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19, ngày hôm nay 07/6/2021 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã gửi tặng các lực lượng chức năng ở tuyến đầu chống dịch một số vật phẩm, bao gồm 1.000 chiếc mũ tai bèo và 8 thùng sữa tươi. Với ý thức phòng dịch nghiêm túc, việc giao nhận được tổ chức nhanh gọn tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM giữa đại diện PVFCCo và Thành đoàn TPHCM – nơi đứng ra tổ chức tiếp nhận hỗ trợ.

Ông Tống Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn và anh Phạm Chí Trung, Ủy viên BTV Đoàn TN PVFCCo đại diện Tổng công ty trao quà ủng hộ các lực lượng chống dịch. 

Số vật phẩm hỗ trợ tuy không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng của CBCNV PVFCCo đối với sự nghiệp chung của cả nước, và đặc biệt là đối với các lực lượng ở tuyến đầu công cuộc phòng chống dịch.

07/06/2021
Liên hệ với chúng tôi