Vào ngày 16/06/2020, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông.

Đến tham dự buổi họp, về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có bà Trần Thị Thùy Linh – Phó phòng Quản lý & thẩm định niêm yết; về phía Công ty mẹ - cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Đinh Văn Sơn- Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Lê Xuân Huyên – Phó TGĐ Tập đoàn; về phía PVFCCo có các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 76,52% số cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện cho Công ty TNHH Deloite Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020; Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT; Nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua bán khí năm 2019 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas); Chủ trương ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Tiến Vinh phát biểu tại phiên họp

Nhìn chung, năm 2019 là năm mà PVFCCo gặp rất nhiều thách thức: Nhà máy dừng máy để bảo dưỡng cơ hội, thị trường cạnh tranh gay gắt, giá nông sản giảm… tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể Ban quản trị, điều hành, Người lao động của TCT, sự quan tâm đồng hành của các cổ đông, đặc biệt là Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVFCCo đã ngoạn muc vượt khó, hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao phó: Sản xuất phân bón và hóa chất đạt 865.610 tấn, trong đó sản xuất urê đạt gần 708 ngàn tấn, vượt 6% kế hoạch năm. Tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón, hóa chất đạt gần 1,1 triệu tấn, tạo ra 7.831 tỷ đồng doanh thu (hợp nhất) và 467 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất), đạt 228% so với kế hoạch năm 2019. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức năm 2019 là 12%/mệnh giá bằng tiền mặt (tức là tăng thêm 2% so với mức 10% đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên 2019).

Năm 2020, dự kiến tình hình sẽ vẫn có nhiều khó khăn do thị trường chưa có sự cải thiện và ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, tuy nhiên, PVFCCo vẫn đặt ra các kế hoạch, mục tiêu cao để phấn đấu. Cụ thể: Sản xuất phân bón và hóa chất hơn 1 triệu tấn các loại, trong đó Urê 785 nghìn tấn, NPK 180 nghìn tấn; Doanh thu 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ đồng; Mức chia cổ tức 10%. Bên cạnh đó, PVFCCo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các công tác như: Công tác tái cơ cấu, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm.

Cũng trong phiên họp, Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng cập nhật đến các cổ đông về tình hình SXKD của PVFCCo ước trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch. Sản lượng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt khoảng 484 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó, sản lượng Đạm Phú Mỹ sản xuất ước đạt khoảng 430 ngàn tấn, hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Về tình hình tiêu thụ, trong bối cảnh thị trường diễn biến có nhiều bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh và hạn mặn kéo dài, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm duy trì và mở rộng thị phần. Kết quả là sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón và hóa chất trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng trưởng khả quan. Cụ thể, tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt khoảng 550 ngàn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng Đạm Phú Mỹ tiêu thụ tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 400 ngàn tấn, hoàn thành 51% kế hoạch năm và tăng 53% so với cùng kỳ. Sản lượng kinh doanh mặt hàng NPK Phú Mỹ ước đạt 54 ngàn tấn, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng kinh doanh mảng hóa chất trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 64 ngàn tấn, hoàn thành 56% kế hoạch năm và tăng 70% so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng kinh doanh NH3 tăng mạnh. Sản lượng kinh doanh UFC85 ước đạt 4,684 tấn, hoàn thành 52% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, hiến kế và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn chủ tịch phiên họp cũng đã cập nhật thêm thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: Nguồn khí và giá khí, tình hình triển khai, hiệu quả các dự án đầu tư, các giải pháp đưa ra để vượt qua các thách thức, hoàn thành kế hoạch 2020, tiết giảm chi phí, lộ trình thoái vốn nhà nước, vấn đề thuế VAT cho phân bón, vấn đề chi trả bảo hiểm cho việc dừng máy năm 2019...

Các cổ đông đặt câu hỏi, đóng góp các ý kiến tại phiên họp

 

 

Thay mặt cho PVN - ông Đinh Văn Sơn đánh giá cao kết quà mà PVFCo đạt được trong năm 2019, cùng những ý kiến, góp ý của cổ đông cho PVFCCo. Với tư cách là Công ty mẹ, cổ đông lớn, PVN cam kết luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PVFCCo. Ông cũng nhấn mạnh, sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông là động lực để PVFCCo vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức hiện nay cũng như hướng tới bức tranh của năm 2020 sẽ có nhiều điểm tươi sáng hơn. Ông đề nghị Ban quản trị, điều hành của PVFCCo nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các ý kiến, đóng góp phù hợp của cổ đông để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Ông Đinh Văn Sơn phát biểu tại phiên họp

Các cổ đông cũng đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao, bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho 1 thành viên được miễn nhiệm do đến tuổi nghỉ chế độ.

Cổ đông bỏ phiếu tại phiên họp

Thay mặt Ban quản trị điều hành và CBCNV TCT, Ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Dầu khí Việt nam và các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến và quan tâm chia sẻ về hoạt động của TCT trong năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc các khó khăn, thách thức và thực hiện công tác quản trị minh bạch, chuyên nghiệp, Ban quản trị, điều hành và người lao động của TCT cam kết sẽ hết sức quyết tâm, nỗ lực triển khai các giải pháp, tận dụng cơ hội, vượt khó, đổi mới để phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được TCT hoàn thiện và công bố sớm đến các cổ đông trong thời hạn quy định của pháp luật.

16/06/2020
Liên hệ với chúng tôi