Trong bối cảnh chung của đất nước và toàn ngành, năm 2020 là 1 năm có nhiều thách thức nhưng cũng đem lại nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Đảng ủy cùng với tập thể HĐQT và Ban Tổng giám đốc PVFCCo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai nhiều giải pháp và đạt kết quả thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi từ sự quan tâm của Tập đoàn, giá khí nguyên liệu đầu vào giảm, bề dày thương hiệu..., năm 2020 PVFCCo gặp rất nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác nông nghiệp và thị trường nông sản, khiến nhu cầu tiêu thụ phân bón giảm mạnh. Sức mua giảm, vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng hoành hành... khiến thị trường phân bón cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Đứng trước những thách thức đó, Đảng ủy cùng với tập thể HĐQT và Ban Tổng giám đốc PVFCCo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp ứng phó và cơ bản thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Tận dụng thời cơ, đạt kết quả tốt

PVFCCo xác định để vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ thì trước hết phải an toàn trong đại dịch. Toàn Tổng công ty luôn nghiêm túc vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục, áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động, thực hiện làm việc từ xa, tăng cường công nghệ thông tin, nhanh chóng thay đổi các chương trình, hoạt động cho phù hợp trong điều kiện dịch và điều kiện bình thường mới. Nhiều sáng kiến phòng chống dịch và trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được áp dụng, cho đến nay, không chỉ toàn Tổng công ty và các đơn vị đều an toàn, mà còn tận dụng tốt mọi thời cơ để đạt hiệu quả cao.

Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sự kiện chính trị quan trọng nhất của năm là Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 các cấp của các chi bộ, đảng bộ trong toàn Tổng công ty đã được tổ chức thành công, qua đó tổng kết các thành tựu đạt được, các hạn chế bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 đưa ra phương hướng, kế hoạch cho 5 năm 2020-2025 và cho năm 2020 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội với phương châm và khẩu hiệu hành động: Đảng bộ PVFCCo - Đổi mới để phát triển bền vững.

Trong SXKD, do tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi khi giá nguyên liệu giảm cùng các thời cơ của thị trường, sản lượng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chủ lực Urê Phú Mỹ vượt kế hoạch (KH) năm. Trong đó sản lượng sản xuất ước đạt 868.000 tấn, ước đạt 111% KH năm 2020; sản lượng tiêu thụ ước đạt 807.000 tấn, ước đạt 103% KH năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 840 tỷ, ước đạt 164% KH năm 2020, nộp NSNN ước đạt 279 tỷ đồng, đạt 175% KH năm.

Một điểm sáng nổi bật khác của PVFCCo trong năm 2020 vừa qua là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm tối đa các chi phí về quản lý, giá thành sản phẩm được chỉ đạo, thực hiện tốt. Kết quả là tổng giá trị tiết kiệm năm 2020 trong toàn PVFCCo ước 417 tỷ đồng, đạt 176% KH năm.

Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc năm 2020

Trong khó khăn chung của cả nước, phương châm trách nhiệm và sẻ chia lại càng được phát huy, tập trung vào các chương trình cho bà con nông dân: xây dựng và bàn giao trạm y tế - những tiền đồn về y tế dự phòng và chống dịch cho các địa phương; tặng bồn chứa nước cho vùng hạn mặn, chương trình hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục, tái thiết canh tác cho bà con bị thiên tai với tổng giá trị an sinh xã hội thực hiện trong 2020 là hơn 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đoàn kết nội bộ được giữ vững, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động luôn được quan tâm tốt.

Vững tiến bước sang năm 2021

Từ thành quả đạt được của năm 2020 và những phân tích, dự báo bối cảnh, thị trường thời gian tới, PVFCCo đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Song song với việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021 (trong đó, sản lượng sản xuất: Urê Phú Mỹ: 766.000 tấn; NPK Phú Mỹ: 150.000 tấn…), PVFCCo quyết tâm thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021 với các tiêu chí An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả; Tập trung nguồn lực để kiểm soát cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ cho khách hàng tốt hơn.

Ký kết thi đua cho năm 2021

19/12/2020
Liên hệ với chúng tôi