Ngày 5/12 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề "Tiếp biến văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế . Diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248), Trung ương Đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.
Diễn đàn là nơi truyền tải thông điệp của Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện, cơ hội, môi trường để các doanh nghiệp thể hiện nét văn hóa qua các hoạt động đa dạng, ấn tượng.
Trong chương trình, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã được tôn vinh là một trong các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.  

 

07/12/2021
Liên hệ với chúng tôi