Chiều ngày 08/5/2020 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Phạm Mạnh Thuân - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các báo cáo trình bày tại Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua trong từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể, nêu bật những đặc điểm, thuận lợi khó khăn, đánh giá được các ưu nhược điểm, xác định được nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp bám sát thực tiễn, hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Mai Thanh Hải báo cáo tại Đại hội

Với tinh thần đổi mới, hiệu quả, phát huy tinh thần dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, các Đảng viên đã tích cực, tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến để hoàn thành các dự thảo báo cáo cũng như phương hướng, hoạt động thiết thực cho Chi bộ trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực phẩm chất để gánh vác những nhiệm vụ được giao phó. Đại hội cũng bầu ra 07 đại biểu, đại diện cho Chi bộ PVFCCo Central tham dư Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi bộ PVFCCo Central đã lãnh đạo và đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: giai đoạn 2020 - 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu các đồng chí trong Chi ủy cần có những đánh giá cụ thể, những giải pháp quyết liệt, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, ổn định tâm lý cho cán bộ, Đảng viên, người lao động; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng… Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể Đảng viên trong Chi bộ cần gương mẫu, phát huy tính dân chủ, năng động, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần quyết tâm giữ gìn sự đoàn kết của tổ chức Đảng, làm nền tảng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh phát triển chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Chi bộ Công ty, đồng chí Mai Thanh Hải Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ, Giám đốc Công ty đã trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Tiến Vinh và cam kết Chi bộ Công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020
Liên hệ với chúng tôi