Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty, ngày hôm nay 10/12/2020 tại trụ sở TCT, Đảng ủy Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Tập thể Người đại diện phần vốn Tập đoàn trong HĐQT, Ban TGĐ TCT và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo TCT năm 2020.

Về dự tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí  Lê Xuân Huyên – UVTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí VN; các đồng chí  đại diện VP Đảng ủy Tập đoàn và các Ban chức năng của Tập đoàn. Về phía TCT, có đồng chí  Nguyễn Tiến Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí  Lê Cự Tân – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn; Phó BT Đảng ủy, TGĐ TCT, các đồng chí  trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Người đại diện Tập đoàn trong HĐQT, Ban TGĐ, Trưởng và Thành viên BKS, Kế toán trưởng TCT.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh đã tóm tắt những nội dung kiểm điểm tự phê bình, phê bình và chỉ đạo Hội nghị cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong kiểm điểm; xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục. Kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở để kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể… Đối với cá nhân, đồng chí  Nguyễn Tiến Vinh nhấn mạnh cần kiểm điểm theo chức trách nhiệm vụ được giao, nêu rõ kết quả và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c  Lê Xuân Huyên đánh giá các tố chức, cá nhân cơ bản đáp ứng yêu cầu về báo cáo kiểm điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi tập thể và chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Đảng ủy, của TCT và nhiệm vụ cấp trên giao để kiểm điểm; nêu rõ được kết quả đạt được trong năm 2020 trên các mặt, lĩnh vực công tác, tái cơ cấu, công tác tổ chức cán bộ.

Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị. Sau Hội nghị kiểm điểm, các tập thể và cá nhân sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế.

 

 

11/12/2020
Liên hệ với chúng tôi