Đây là điểm nhấn mạnh trong nội dung phát biểu của đồng chí Hoàng Trọng Dũng – Bí Thư Đảng ủy TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Cơ quan TCT chiều 7/7/2021, với sự tham của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cơ quan TCT và BCH các Chi bộ trực thuộc.

Trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19 tại TP.HCM những ngày qua, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại VP TCT và trực tuyến (đối với các cán bộ đang làm việc tại nhà). Tuân thủ quy định phòng chống dịch, các đại biểu tham dự trực tiếp đều đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Dương Trí Hội – UV Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng bộ Cơ quan TCT báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Cơ quan TCT. 

Đồng chí Dương Trí Hội - UVBTV Đảng ủy TCT; Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT thông qua báo cáo tại Hội nghị

Tính đến ngày 30/6/2021, Đảng bộ Cơ quan TCT có 06 chi bộ trực thuộc và 137 Đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước tác động của dịch Covid-19, khó khăn chung của ngành Dầu khí, ngành nông nghiệp, thị trường phân bón và khó khăn riêng của TCT (máy móc, thiết bị già cõi sau thời gian dài vận hành, thuế VAT, cước vận chuyển…), thông qua các Cán bộ, Đảng viên, Đảng ủy Cơ quan TCT đã lãnh đạo các Ban/VP khối Cơ quan TCT làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo TCT trong chỉ đạo, điều hành công tác SXKD và các hoạt động khác nhằm mục tiêu đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được BCH Đảng bộ Cơ quan TCT quan tâm thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi/Đảng bộ. Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty được quán triệt, thực hiện tốt. Đảng ủy Cơ quan TCT chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào ý tưởng, sáng kiến; hoạt động gắn kết CBCNV; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chương trình khác gắn với chuỗi hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ Cơ quan TCT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo TCT, tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động sáng tạo, tổ chức sản xuất khoa học, ổn định, hiệu quả, kiểm soát và tiết giảm chi phí; rà soát, đánh giá để có giải pháp khai thác tối ưu các cơ sở vật chất, tài sản, nguồn lực tài chính và sử dụng chi phí một cách tiết kiệm, hiệu quả; tối ưu hóa hoạt động SXKD, nâng cao năng suất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT bộ TCT biểu dương, đánh giá cao nỗ lực đóng góp của của BCH Đảng bộ CQ TCT đối với những kết quả mà TCT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí cũng đã thông tin PVFCCo là 1 trong 6 đơn vị của PVN hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng khủng hoảng kép. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT cũng đã chỉ đạo gợi mở những nội dung để Đảng ủy cơ quan TCT xem xét trao đổi, triển khai trong 6 tháng cuối năm 2021 cũng như trong những thời gian tiếp theo, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng ủy TCT và Đảng ủy cấp trên thì Đảng bộ CQ TCT cần xem xét lãnh đạo xây dựng các chuyên đề đặc thù riêng cho từng Chi bộ gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của các Ban/VP TCT;  xem xét lãnh đạo tổ chức thực hiện các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Ban/VP TCT theo phương châm 4H: Hợp lý - Hợp tác - Hiệu Quả - Hài Hoà để hoạt động của các tổ chức Đảng gắn liền hơn nữa với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các Ban của TCT. Đồng chí cũng yều cầu Đảng bộ CQ TCT cần tăng cường tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục lãnh đạo tham mưu cập nhật, tái tạo VH PVFCCo gắn liền với đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam và chiến lược phát triển mới của TCT; đẩy mạnh văn hóa làm việc hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao năng suất lao động, kinh doanh, chi trả tiền lương, thu nhập gắn liền với năng lực, kết quả công việc, cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những khó khăn, thách thức mà TCT sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Chuyên đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý công việc” của Chi bộ Văn phòng và Chuyên đề “Rà soát xây dựng và thực hiện 5S tại khối VP TCT” của Chi bộ KT-VT (trước kia là Chi bộ KT-AT). Hai nội dung chuyên đề đã được triển khai rất khẩn trương, hiệu quả và rất kịp thời, giúp TCT duy trì hoạt động bình thường trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19. 

08/07/2021
Liên hệ với chúng tôi