Ngày 13/5/2020, được sự chấp thuận của Đảng ủy Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Đảng bộ Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội về phía lãnh đạo TCT có đồng chí Nguyễn Tiến Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Lê Cự Tân – UV BCH Đảng bộ TĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT; đồng chí Trần Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, P.TGĐ TCT và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, VP Đảng ủy và đại diện các Chi, Đảng bộ trong TCT. Về phía Đảng bộ Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy có đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi – UV BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, GĐ Nhà máy, các đồng chí trong Ban chấp hành ĐUNM khóa III, Ban GĐ NM cùng 150 đồng chí Đảng viên là đại biểu được bầu từ Đại hội các Chi bộ tại Nhà máy.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện của TW trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty

Đoàn chủ tịch điều hành tại Đại hội

Đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Nhà máy

Trong chương trình, các đại biểu tham dự Đại hội cũng được nghe tham luận về: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; “Tiết kiệm năng lượng trong công tác vận hành Nhà máy”; “Công tác bảo dưỡng nhà máy trong thời gian tới”; “Công đoàn trong vai trò thực hiện Quy chế dân chủ”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh đã đánh giá cao về những thành tựu mà Ðảng bộ Nhà máy đã đạt đuợc trong nhiệm kỳ qua là to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra: duy trì sản xuất an toàn, chất lượng; hiệu quả; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động tiếp tục được đảm bảo; duy trì được môi trường xanh, sạch, đẹp, an ninh. Tiếp nhận, vận hành an toàn tổ hợp dự án nâng công suất Xưởng Amonia và Nhà máy sản xuất NPK; Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển; Công tác cán bộ và điều hành đáp ứng nhiệm vụ được giao; Đoàn kết nội bộ được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Nhà máy, của các chi bộ tiếp tục được nâng cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã góp phần cùng với TCT xây dựng nên thương hiệu Phân bón Phú Mỹ là thương hiệu mạnh Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh đã hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy khóa III trong việc chỉ ra những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo chính trị cũng như trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. BCH mới cần đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế để rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục, để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: thực hiện tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường…Ðảng bộ Nhà máy Đạm Phú Mỹ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân của sự đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo đột phá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động... Về công tác xây dựng Ðảng, đồng chí lưu ý Ðảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng để phù hợp với thực tiễn, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; sau Đại hội cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Ðảng ủy và Giám đốc, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành nhằm phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết và sức mạnh tập thể trong công tác lãnh đạo, điều hành; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động, gắn hoạt động của đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. …

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 13 đồng chí đại diện cho ý chí, sức mạnh tập thể, đủ tiêu chuẩn, năng lực phẩm chất để gánh vác những nhiệm vụ được giao phó.

Đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội

Trong chương trình, Ban Chấp hành khóa IV cũng đã họp Phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó BT, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Nhà máy. Danh sách cụ thể như sau:

1.      Đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi – Bí thư Đảng ủy Nhà máy

2.      Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà máy

3.      Đồng chí Dương Duy Thương – Ủy viên BTV Đảng ủy Nhà máy, Chủ nhiệm UBKT

4.      Đồng chí Nguyễn Văn Nhung - Ủy viên BTV Đảng ủy Nhà máy

5.     Đồng chí Nguyễn Thế Tấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Nhà máy

6.     Đồng chí Kỷ Minh Trân - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

7.      Đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

8.      Đồng chí Phan Tấn Đề - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

9.      Đồng chí Trần Thị Thanh Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

10.    Đồng chí Nguyễn Thị Quế Châu - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

11.    Đồng chí Lê Thế Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

12.    Đồng chí Phạm Văn Mãnh - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

13.     Đồng chí Dương Thị Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Nhà máy

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị BCH phiên thứ Nhất

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra 70 đại biểu chính thức và 08 Đại biểu dự khuyết, đại diện cho Đảng bộ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt BCH nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi đã trân trọng cảm ơn TCT đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhận thức sâu sắc, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của đồng chí Bí thư và cam kết BCH sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

13/05/2020
Liên hệ với chúng tôi