Từ ngày 18/6 đến 29/6/2021; tại các đơn vị thành viên của PVFCCo gồm  Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã tổ chức thành công phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đây là lần đầu tiên một số Công ty đã tổ chức phiên họp bằng hình thức trực tuyến, tuân thủ đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam bộ

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ

Tại các phiên họp, cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết (trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử) thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát. Các báo cáo, tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty. Cũng trong các phiên họp, cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trực tuyến với trụ sở Văn phòng Tổng Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại các phiên họp, đại diện PVFCCo – Công ty mẹ và cổ đông lớn nhất của các Công ty con - đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2020, trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của các Công ty. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, đại diện PVFCCo đề nghị các đơn vị phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, rủi ro, biến động của thị trường trong nước và thế giới, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã đề ra; đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe lao động toàn thể CBCNV.

Đại diện PVFCCo phát biểu ý kiến tại các chương trình

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và phát triển ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các Công ty cần khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực, gắn liền với xu hướng thời đại phát triển công nghệ kĩ thuật số và phương án tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo cam kết sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để các đơn vị phát triển nhanh, mạnh, bền vững , góp phần mang lại lợi ích hài hòa và tối ưu cho người tiêu dùng, đại lý và cổ đông.

02/07/2021
Liên hệ với chúng tôi