Petrovietnam| Ngày 06/8/2021

Nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ban hành Chỉ thị 129-CT/ĐU về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Tập đoàn, các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, tiếp tục tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với đợt bùng phát dịch lần thứ 4 có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước tới nay, với diễn biến phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, ảnh hưởng tới đời sống sức khoẻ của nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, nhất là ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 

Các kỹ sư, chuyên gia PVFCCo luôn nỗ lực vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, ổn định 

Tiếp tục thực hiện các Kết luận, Chỉ đạo, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chinh phủ, đặc biệt hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29-7-2021 kêu gọi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa, tìm mọi cách để ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu các Đảng uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, quán triệt đầy đủ tinh thần theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tỉnh, thành, chính quyền địa phương, các yêu cầu của Thủ tướng, Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục tập trung cao nhất, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả nhất các giải pháp về công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để bị động trong ứng phó với diễn biến mới của dịch.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch. Tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò các cấp uỷ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù của từng đơn vị và hoạt động dầu khí.  

Công nhân kho xăng dầu PVOIL cấp hàng cho xe bồn

Ngoài ra, cần kiểm tra, rà soát toàn bộ phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 ở mỗi đơn vị, hoàn thiện phương án phòng chống dịch ở mức cao hơn hiện nay. Trong trường hợp xấu nhất cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, cách ly y tế, phong toả, thực hiện giới nghiêm… phù hợp với tình hình, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền địa phương, kịp thời kiểm soát và khống chế hiệu quả, không để dịch lây lan rộng.

Các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn cần chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm theo phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, hoàn thiện các phương án tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh ở đơn vị, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do dịch bệnh gây ra, luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, cố gắng tối đa tránh thiệt hại nếu phải ngừng sản xuất kinh doanh.

Cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trong tình hình hiện nay, các cán bộ, đảng viên, người lao động cần phát huy tinh thần, văn hoá Petrovietnam, gương mẫu, đi đầu chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc thực hiện phương án giãn cách xã hội. Tích cực chủ động có đóng góp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn, hỗ trợ phương tiện, cơ sở vật chất, lực lượng khi tình hình diễn biến phức tạp, địa phương cần trưng dụng để tham gia phòng chống dịch bệnh. Chủ động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, trước hết là tập trung kiến nghị đề xuất với Bộ Y tế, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho cán bộ, nhân viên, người lao động, các chuyên gia nước ngoài đang hợp tác cùng lao động tại các công trình, công trường, dự án, nhà máy của Tập đoàn, các đơn vị trong Tập đoàn. Đồng thời, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cán bộ, người lao động ở những đơn vị, dự án gặp khó khăn do ảnh hưởng nhiều và trực tiếp từ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Các đơn vị trực thuộc trong cùng lĩnh vực, chuỗi hoạt động hoặc cùng đóng trên địa bàn cần chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực chủ động, gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đơn vị và các yêu cầu của địa phương nơi cư trú góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các lực lượng, phòng chống dịch của địa phương, hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế, người nghèo bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh theo tinh thần Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn tổ chức phổ biến và quán triệt, có kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ này, chung tay cùng Tập đoàn, cùng đất nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

06/08/2021
Liên hệ với chúng tôi