petrotimes.vn| 17/12/2020

Ngày 17/12, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các đơn vị thành viên về Công tác xây dựng và quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn.

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Văn Mậu, Lê Xuân Huyên, Phạm Tiến Dũng; cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các chi nhánh, các ban quản lý dự án thuộc Tập đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Petrovietnam

Trong thời gian qua, Tập đoàn đã triển khai nghiên cứu, ban hành quyết định về quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Công ty Mẹ - Petrovietnam đã tổ chức, xây dựng, cập nhật danh mục đầu tư. Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, mục tiêu chính của Hội nghị lần này là cập nhật tình trạng quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn trong những năm qua, rà soát, đánh giá, đồng thời quán triệt tổ chức thực hiện công tác quản trị danh mục đầu tư, từ đó triển khai kế hoạch quản trị danh mục, hướng tới mục tiêu quản trị hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn nói chung, quản trị các danh mục đầu tư nói riêng.

Các điểm cầu trực tuyến

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quan về quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn, của các đơn vị thành viên, chi nhánh, dự án, cũng như các quy định, quy chế được xây dựng về quản trị danh mục đầu tư. Sau khi nghe các báo cáo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh, dự án cùng các Phó Tổng giám đốc Petrovietnam phụ trách từng lĩnh vực đã có ý kiến đánh giá, góp ý, thảo luận về tình hình các danh mục đầu tư của Tập đoàn, cũng như trao đổi, kiến nghị về kế hoạch triển khai việc quản trị danh mục đầu tư trong thời gian tới của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư báo cáo tổng quan về danh mục đầu tư của Tập đoàn

Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, trao đổi từ các đại biểu, kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định, công tác quản trị danh mục đầu tư là công việc bắt buộc phải triển khai để Petrovietnam phát triển bền vững theo định hướng chiến lược trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Với tầm quan trọng như vậy, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, rà soát, quán triệt, phổ biến công tác quản trị danh mục đầu tư tại đơn vị. Các đơn vị cũng cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tích hợp các quy chế, quy định của Tập đoàn với các tiêu chí đặc thù của đơn vị, từ đó đưa ra được quy định, quy chế của riêng đơn vị về quản trị danh mục đầu tư.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận Hội nghị

Hiện nay, Tập đoàn đã xây dựng dự thảo các biểu mẫu, báo cáo về việc quản trị danh mục đầu tư để gửi đến các đơn vị. Thông qua các dự thảo biểu mẫu, báo cáo đó, các đơn vị sẽ phối hợp với Tập đoàn xây dựng cơ sở dữ liệu chung về đầu tư, làm cơ sở để số hóa kịp thời các công việc liên quan. Song song với việc chuẩn bị các quy định, quy chế, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay danh mục hóa các dự án đầu tư, đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin trong các danh mục này.

Thông qua Hội nghị, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng mong muốn các đơn vị quán triệt chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn về quản trị danh mục đầu tư, thường xuyên có cập nhật, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư của Tập đoàn cũng như các đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, hướng đến mục tiêu bảo đảm phát triển bền vững của Tập đoàn trong tương lai.

19/12/2020
Liên hệ với chúng tôi