(Nguồn: Dân Việt) Bộ NNPTNT vừa đưa ra dự báo về cân đối cung- cầu trên thị trường phân bón trong năm 2013.

Theo dự báo của Bộ NNPTNT, trong năm 2013, nhu cầu tiêu thụ phân bón các loại trong nước vào khoảng trên 10,3 triệu tấn, trong đó nhiều nhất là phân NPK 3,8 triệu tấn, urê 2 triệu tấn.

Cân đối cung- cầu sản xuất phân bón trong nước, dự báo năm 2013, nước ta sẽ phải nhập khẩu ít nhất 2,47 triệu tấn phân bón các loại, trong đó có 850.000 tấn phân bón SA, 570.000 tấn phân DAP, 850.000 tấn kali… Theo tính toán của Bộ NNPTNT, dự kiến sẽ cần khoảng 970.000 USD để nhập khẩu số phân bón trên.

Để đảm bảo nguồn cung và giá cả hợp lý, Bộ NNPTNT đã đưa ra các giải pháp, đó là phải tăng nhanh lượng sản xuất phân bón từ các nguồn trong nước để đảm bảo cung cấp tại chỗ. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Nhà máy Sản xuất phân DAP Đình Vũ (Hải Phòng), các nhà máy sản xuất phân đạm: Phú Mỹ, Hà Bắc, Ninh Bình, Cà Mau đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp thời cung ứng cho vụ sản xuất đông xuân 2012-2013.

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại cung ứng đủ nguồn ngoại tệ để nhập khẩu phân bón. Nhà nước cũng cần xóa bỏ cơ chế bao cấp đầu vào về sản xuất- kinh doanh phân bón để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Bộ NNPTNT cũng khuyến cáo bà con nông dân nên tích cực sử dụng phân bón NPK, cũng như các loại phân hữu cơ, sinh học để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng.

30/11/-0001
Liên hệ với chúng tôi