Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí công bố Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016. Chi tiết xem tại đây.

14/11/2016
Liên hệ với chúng tôi