Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Mã CK: DPM) công bố thông tin về Nghị quyết phê duyệt kết quả thoái vốn tại Công ty con. Chi tiết xem tại đây.

14/01/2016
Liên hệ với chúng tôi