Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE Miền Bắc
Mã số: 00143

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE
Mã số: 00132

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 8%

TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE Miền Bắc
Mã số: 00132

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 8%

TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE
Mã số:

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 18-12-8+TE Miền Bắc
Mã số: 00133

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 18-12-8+TE
Mã số: 00133

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi