Đạm Phú Mỹ Kebo
(0 Đánh giá)
Mã số:

09362

Loại phân:

Phân urê

Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm Tổng số (Nts):46%;

Bo (B): 500 ppm;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Biuret: 1,2%;
Độ ẩm: 1%

Phương thức sử dụng:

Bón rễ (b,m)

Thời hạn sử dụng:36 tháng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

Sản phẩm tương tự
Đạm Phú Mỹ
Mã số: 00056
Kali Phú Mỹ
Mã số: 00059
Liên hệ với chúng tôi