Trò chuyện cùng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ - Nguyên trưởng khoa Nông nghiệp Đại học Cần thơ về Phân bón NPK đối với cây lúa tại Đồng bằng sông Cửu long

05/04/2020
Liên hệ với chúng tôi