Mặc dù là cây trồng chủ lực thứ hai ở Tây Nguyên sau cà phê, nhưng dưới tác động xấu của thời tiết đã khiến năng suất của cây hồ tiêu nơi này không ổn định, khiến bà con nông dân đứng ngồi không yên. ​

 

Để san sẻ nỗi lo này với bà con, Phú Mỹ xin mách nhỏ quy trình bón phân hợp lý từng loại sản phẩm tương ứng với từng thời điểm cho cây hồ tiêu như sau: ​
- Tháng 3: NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE hoặc 20-7-7+TE;​
- Đầu mùa mưa (tháng 5): NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE và Đạm Phú Mỹ;​
- Giữa mùa mưa (tháng 8): NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE;​
- Cuối mùa mưa (tháng 9): NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE.​Áp dụng quy trình trên cùng kỹ thuật bón phân cân đối, bà con sẽ nhận thấy tỷ lệ sâu bệnh, rụng trái giảm đáng kể và giúp năng suất vụ mùa tăng cao. Cũng nhờ quy trình bón phân này, bà con trồng tiêu ở Tây Nguyên đã thu về lợi nhuận là 234,19triệu đồng/ ha. ​

Phân bón Phú Mỹ luôn ở đây hỗ trợ khi bà con cần, đừng ngại ngần khi có bất kỳ thắc mắc nào bà con nhé! ​

07/05/2021
Liên hệ với chúng tôi