Trong điều kiện trồng cây thâm canh, để có năng suất và chất lượng cao, cây ăn quả cần phải được bón phân hóa học mới đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây. Bón phân hóa học cho cây ăn quả tùy thuộc vào các yếu tố sau đây:

- Loại cây và tuổi cây: Khi cây bắt đầu có quả, lượng phân bón tăng dần khoảng 5-10%/ năm đến khi cây cho quả ổn định.​
- Tùy thuộc vào năng suất vụ trước: Trúng mùa bón phân nhiều hơn bình thường.​
- Loại đất: ​
- Đất phèn cần được cung cấp nhiều hơn P, Ca, Mg, nhưng không cần bón thêm lưu huỳnh. ​
- Đất mặn cần bón nhiều hơn K, N, Ca. ​
- Đất nhiều cát cần bón nhiều K, Ca, Mg.​
- Đất phù sa cổ cần bổ sung tất cả các chất dinh dưỡng. ​- Đất nhiều hữu cơ cần bón nhiều Cu, Zn.​

Theo giai đoạn sinh trưởng của cây: Sau khi thu hoạch quả; trước khi ra hoa; sau khi đậu quả và quả phát triển.​

Cùng Phân bón Phú Mỹ, hướng đến những vụ mùa bội thu, bà con nhé!​

23/04/2021
Liên hệ với chúng tôi