Petrotimes.vn | 11/06/2021

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách bài bản, thiết thực và nghiêm túc, đã góp phần quan trọng giúp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đạt thắng lợi về mọi mặt trong 5 năm qua (2016-2020).

Từ năm 2016 đến nay, PVFCCo phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đó là vấn đề nguồn khí, giá khí không ổn định; cung Urê vượt cầu; cạnh tranh thị trường khốc liệt; hàng giả, hàng kém chất lượng hoành hành thị trường; máy móc thiết bị già cõi, …

Xác định rõ những khó khăn, thách thức, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc PVFCCo đã luôn vững tin, quyết tâm, đề ra và tổ chức thực hiện thành công nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá về tổ chức, kinh tế, kỹ thuật và quản lý, tiếp tục quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh chính đã đề ra.

Cụ thể, kết thúc 05 năm (từ năm 2016 - 2020), Đảng ủy đã lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Trong đó, sản lượng sản xuất Đạm Phú Mỹ đạt hơn 4 triệu tấn, tổng doanh thu hơn 41 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN đạt hơn 1.700 tỷ…

Trong 5 năm qua (2016-2020), Đảng ủy đã lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Có thể nói, thắng lợi này của PVFCCo, một phần quan trọng là nhờ vào kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách bài bản, thiết thực và nghiêm túc.

Lãnh đạo PVFCCo cho biết, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các chương trình hành động, hướng dẫn cụ thể hóa nội dung chỉ đạo tổ chức thực hiện tại Đảng bộ. Và trong suốt 5 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc, có kết quả tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Quá trình thực hiện Chỉ thị đã có tác dụng thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức với chất lượng và hiệu quả cao, vượt qua mọi khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và hoàn thiện hơn; ý thức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng công ty đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới các đoàn viên, hội viên, người lao động và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong bối cảnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động, các đoàn thể đã duy trì được các hoạt động cốt lõi truyền thống, đồng thời có nhiều đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, động viên đoàn viên, hội viên vượt khó, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh.

Trong 5 năm qua, có 09/09 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng công ty đều đạt tiêu chuẩn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ PVFCCo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều năm đã phát huy tác dụng nhất là trong phong trào thi đua, như: Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm, thi đua đảm bảo tiến độ và chất lượng trong các đợt bảo dưỡng, sửa chữa lớn, thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động với hiệu quả cao nhất do chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động. Phong trào sáng kiến cải tiến, ý tưởng sáng tạo đã có sự lan tỏa và phát triển mạnh mẽ với tổng số 622 sáng kiến cải tiến và 1825 ý tưởng sáng tạo, với giá trị làm lợi gần 157 tỷ đồng (chưa kể một số sáng kiến cải tiến, ý tưởng sáng tạo không tính được giá trị làm lợi).

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt kết quả rất ấn tượng. Trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy luôn chỉ đạo sát sao công tác tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để tăng năng suất lao động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, không có trường hợp tham nhũng, lãng phí nào xảy ra, tổng giá trị tiết kiệm trong toàn Tổng công ty đạt 508 tỷ đồng.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành xuất sắc đợt BDTT năm 2021

Để có được thành công như thế trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ PVFCCo, công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên gắn công tác tuyên truyền nội dung, chuyện kể về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động được duy trì bằng nhiều hình thức như đăng trên Bản tin, Cổng thông tin của Tổng công ty, kết hợp với các cơ quan báo chí viết bài, đưa tin, hình ảnh tuyên truyền về những tấm gương điển hình, tiêu biểu của một số tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt nội dung tuyên truyền được duy trì thông qua các hoạt động, qua các đợt sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể.

Thời gian tới, Lãnh đạo PVFCCo cho biết, PVFCCo sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bằng các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao nhận thức, tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn CBCNV; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, quán triệt thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, thái độ với công việc,…

T.V

11/06/2021
Liên hệ với chúng tôi